Unie Destilatérů

Unie Destilatérů je oborová organizace zastupující zhruba 100 pěstitelských palíren a řemeslných lihovarů. Unie vyjednává s úřady a ministerstvy. Je připomínkovým místem zákona o lihu a dalších, které se dotýkají problematiky destilace.

Unie se stará o vzdělání členů i široké veřejnosti.

screen_unie

www.unie-destilateru.cz