Stali jsme se členy Unie destilatérů

Faktu, že jsme se stali členy Unie destilatérů si nesmírně vážíme. V ČR není jiný spolek, ktery by měl tak rozsáhlou kompetenci v pálení destilatérů, pracoval tak intenzivně na vzdělávání členů a pracoval na hodnocení celorepublikové produkce.

Už samotné přijetí bereme, jako ocenění naší odborné kompetence a snahy o popularizaci kvalitních pálenek. Zároveň jde o závazek. Závazek se i dále vzdělávat a dostat se kompetencí až na úroveň zkušeného paliče. Budeme toho muset ještě hodně napít, abychom toho docílili :-).