vinifikátor

Stroj, ve kterém probíhá řízené kvašení. Typicky využívaný vinaři pro kvašení modrých hroznů. Jde o uzavřené nádoby pracující s malým přetlakem, který zajistí reduktivní prostředí. Míchání rmutu a rozbíjení kvasného klobouku je ve vinifikátoru zajištěno různými způsoby, buď kontinuálně nebo v určitých intervalech.