Lokální produkty

Lihovárek vznikl, aby nabídl špičkové lokální (české) produkty široké veřejnosti. Od začátku uvádíme u každého produktu kraj, ve kterém vzniká. Jednoduše pak můžete najít produkty z vašeho kraje. Nebo se naopak postupně můžete toulat po jiných regionech a jejich lokálních skvostech.