Report: Vizovický Košt 2023

21. Vizovický košt společnosti R.Jelínek je za námi.

Jedná se o společenskou událost, při které se sejde zhruba 400 degustátorů, kteří posuzují přibližně tisíc vzorků destilátů. Letos jich bylo celkem 1004. 

Pravidla koštu

Komise jsou složeny  z několika různých zdrojů. Jedná se o znalce, členy spolku přátel Jelínkovy slivovice a v neposlední řadě i členy Unie Destilatérů. Za Unii Destilatérů v letošních komisích zasedli komplet členové předsednictva. Vyjma Mirka Motyčky, který si plnil pracovní povinnosti v sadech, kde provázel hosty.

V pekelném horku koštovala každá komise okolo 30 destilátů. Udělovala body na pro tento košt typické 20b stupnici. Z každé komise se následně dostali dva nejlepší vzorky na finálový stůl, Z těchto vzorků nakonec vyšli vítězové jednotlivých kategorií.

Vizovický košty určen pro široké publikum paličů. Mezi vzorky se najdou vzorky z pěstitelských pálenic, z profesionálních lihovarů a dost možná i od černých paličů. 

Vzorků z profesionálních lihovaru je většinou minimum. Letos jsem jich v katalogu napočítal nějaké nižší desítky.  A jak jsi tedy profesionálně lihovary vedly proti konkurenci pěstitelských pálenic atd. V letošním koštu dokázali jasně jedno. Tvrzení, že pravá domácí je nejlepší, prostě neplatí.

 • 1004 vzorků
 • Z profesionálních lihovarů cca 50
 • Rozdány 3 diplomy v 7 kategoriích - tedy 21 diplomů
 • Profesionální lihovary získaly 5 diplomů! Nepoměr je zjevný.
 • V seznamu nejlepších 80 vzorků je hned 10 od profíků.

Pojďme se podívat, jak si vedli v jednotlivých kategoriích:

 1. Slivovice - nejlépe se umístila slivovice odrůdy Durancie ze Skanzenu Modrá. Ta obsadila ve slivovici 20.místo. V celém koštu byla 43. Získala 18,43 bodů z 20b.

  Ochutnat

 2. Hruškovice - ovládla Hruškovice Williams z Palírny Radlík. Celkově se umístila na druhém místě o 0,1b za nejlepší slivovicí. Získala 19,38b z 20b. Své ovládnutí této kategorie palírna ještě podložila šestým místem za svou další hruškovici.

  Ochutnat

 3. Jablkovice - Palírna Radlík úřadovala i zde. Získala 2.místo za svojí Jablkovici odrůdy Melrose. 

  Ochutnat

 4. Meruňkovice - nejlépe dopadl domácí Rudolf Jelínek. Získal na druhém místě 19,08 bodů z 20 božných.
 5. Třešňovice - hned dva lihovary získali pěkná umístění. Nejlépe dopadla opět Palírna Radlík, která získala 17,8 bodů. To stačilo na 3.místo. Na děleném 5.místě potom skončil Lihovar Poněšice, pro kterého to byla první část ve vizovickém koštu.

  Ochutnat Radlickou

  Ochutnat Poněšickou

 6. Vínovice - ovládla opět Palírna Radlík, která tak předvedla opravdu spanilou jízdu.

  Ochutnat

 7. Ostatní destiláty - Poslední vyhlašovanou kategorií jsou ostatní destiláty, do které spadnou všechny pálenky, u kterých není zastoupeno dostatečné množství pro celou degustační komisi. Nejlépe se umístila Palírna Radlík a to hned 2x. Na čtvrtém až šestém místě, kde byly její destiláty z kdoulí a právě zmíněná višňovice. Do první desítky se dostala ještě palírna Rudolf Jelínek se svojí planou trnkou. Ta skončila na krásném 8. místě.

  Ochutnat Kdoulovici

  Ochutnat Višňovici

Pro mě osobně se už jako typicky jednalo o velmi náročný den. Zasedl jsem totiž v komisi na vínovice a potom i ve finálové komisi vedené panem Šlosarem. Sledovat jím vedenou finálovou komisi byla velká zkušenost. Byl to koncert.

Velké poděkování si zaslouží firma Rudolf Jelínek za pořádání tohoto koštu. Jmenovitě pak Monika Poláchová a Jiří Koňařík.

Už teď se těším na další ročník a také na to, jak spolu podobné bitvy svedou destiláty na soutěži profesionálních producentů - Pálenka roku